ABOUT

Prijenos uživo u Dubrovniku ponekad je najefikasniji način povezivanja ljudi. Koristeći prednosti Interneta, slika s konferencije, seminara, svečanosti, prezentacije ili skupa postaje dostupna svakome tko ima pristup web-u. Što znači da možete sudjelovati uz pomoć raznih aplikacija ( Zoom, Webex, Vimeo,YouTube, MicrosoftTeams, GoogleMeet, Skype, ….) bez da ste fizički prisutni!

Korisnik dobija diskovni prostor i link na streaming poslužitelju za postavljanje multimedijalnih datoteka ili pričuvnih sadržaja u slučaju gubitka veze između streaming poslužitelja korisnika. Live-streaming iz Dubrovnik najčešće se koristi kod sportskih događaja i konferencija.


Live streaming in Dubrovnik is sometimes the most efficient way to connect people. Using the benefits of the Internet, an image from a conference, seminar, ceremony, presentation, or gathering becomes available to anyone who has access to the web. Which means you can participate with the help of various applications (Zoom, Webex, Vimeo, YouTube, MicrosoftTeams, GoogleMeet, Skype, ….) without being physically present!

The user gets disk space and a link on the streaming server to place multimedia files or backup content in case the connection between the user’s streaming server is lost. Live-streaming from Dubrovnik is most often used at sports events and conferences.